אודותינוקהילת נעם שיח בשכונת חומת שמואל (ע"ר) הינה עמותה רשומה מס' 580401495. העמותה מתנהלת לפי החוקים הנהוגים במדינת ישראל ולפי חוק העמותות.

קהילתנו שבראשה עומד הרב אברהם שבת, מונה יותר מ- 200 משפחות, ומספר זה הולך וגדל מחודש לחודש.
קהילתנו שמה לה למטרה לטפל בכל הצרכים הדתיים והחברתיים בכל השכונה ובשיתוף עם עמותות אחרות והמינהל הקהילתי. העמותה מאגדת בתוכה תושבים ותיקים ועולים חדשים, מבוגרים וצעירים, דתיים ולא דתיים.

חשוב לציין שהפעילות שלנו עניפה ומרובה וכוללת בין השאר – חוץ מהתפילות המסודרות של ימי החול, שבתות וחגים – בית מדרש ערב לאנשים עובדים, כולל ערב לאברכים צעירים, כולל בוקר לפנסיונרים, לימוד והדרכה לילדים במגוון נושאים, הכנת ילדים לבר מצווה, שיעורים לנשים, עזרה בקליטת העליה, עזרה לנזקקים והרשימה עוד ארוכה.

קהילת נעם שיח היא הקהילה הגדולה שבשכונת חומת שמואל.
הקהילה הגישה בקשה לעיריה להקצאת קרקע על מנת שנוכל לבנות אי"ה בית כנסת גדול ויפה שיוכל להכיל את כל הפעיליות של הקהילה ואף להרחיבן.

יהי רצון שה' יהיה בעזרנו בבניית בית הכנסת ושנזכה בבניין אריאל במהרה בימינו אמן.