עזרה לזולת ולמשפחות עולים

העזרה לזולת מורכבת מצוות חברי הקהילה הפועלים בתחום הקליטה , הכלכלה וומערכת החינוך ומוסדות חסד.
כל אחד תורם בתחום ממוחיותו וכך נוצר אווירה של ליווי והדרכה לכל אורך תקופת הקליטה בארץ.
רכז הפרוייקט הוא שמואל וייס