בית הכנסת נעם שיח


רוח הקהילה מנחילה אהבת הארץ ואהבת הזולת כחלק אינטגרלי לחיים תורניים של יהודי המתגורר בארצו.
הקהילה מתכננת בניית בית כנסת קבע ומגייסת את כל הציבור להיות חלק אקטיבי בהקמת מפעל זה - הזמן קצר והמלאכה מרובה - אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו לקבל פרטים נוספים.

קהילתנו שבראשה עומד הרב אברהם שבת, מונה יותר מ- 200 משפחות, ומספר זה הולך וגדל מחודש לחודש.
קהילתנו שמה לה למטרה לטפל בכל הצרכים הדתיים והחברתיים בכל השכונה ובשיתוף עם עמותות אחרות והמינהל הקהילתי. העמותה מאגדת בתוכה תושבים ותיקים ועולים חדשים, מבוגרים וצעירים, דתיים ולא דתיים.

יהי רצון שה' יהיה בעזרנו בבניית בית הכנסת אמן.

הפעילויות הם רבות:
 1. 4 מניינים כל בוקר - תפילת מנחה ו2 מנינים לתפילת ערבית
 2. בית מדרש ערב - "תורת שמואל" כל ערב בנעם שיח החל משעה 20:30.
 3. בית הוראה ודין
 4. פעילות לנשים - שיעורים, הרצאות , ריקודי עם פעילות חסד.
 5. הכנה לבר מצווה
 6. חוג פיוטים לצעירים
 7. לימוד אבות ובנים
 8. חוג טעמי המקרא / שיר השירים/ ותפילה
 9. בית דין הוראה
 10. טיולים קהילתיים
 11. פעילות לנוער בשם "נער שיח" (פעילויות חסד, עזרה, מנוהלים על ידי נוער בית הכנסת)