זמני תפילות נעם שיחימות החול

שחרית (קרבנות) מנחה (פתח אליהו) ערבית (לדוד)
5.45 שעון חורף: 13.00
שעון קיץ: 13.15
15 דקות
אחרי השקיעה
6.30
7.15 20 דקות
לפני השקיעה
22.30
8.30

שבתות

ערב שבת (שיר השירים, מנחה וקבלת שבת) שחרית (קרבנות) מנחה (למנצח) מוצאי שבת (מכתם לדוד)
בשעת הדלקת נרות

שעה לפני הנץ שעון חורף
בין 15.30 ל-16.30
שעון קיץ
בין 16.30 ל-17.30
10 דקות
לפני
צאת שבת
7.30
9.00