בית מדרש תורת שמואל


היוזמה להקמת בית מדרש קהילתי תורת שמואל בשכונתנו, כהנצחה לעילוי נשמת הגיבור דוד אלחנן רובין הי"ד, מעבירה מסר ברוח תורת ישראל,על האמונה בהמשכיות החיים .
אין הנצחה לעילוי נשמה, הגדולה מהקמת מפעל רוחני , הפותח שעריו לתושבי השכונה ללמוד ולספוג, ערכי אמונה ותורה מפי אברכים, תלמידי חכמים ורבנים, מכל שדרות הציבור.
עיינתי בתוכניות הלימוד המגוונות, הפונות לכל אדם כפי שכתוב בתורתנו : " לא בשמים היא" . בטוחני , שתושבי השכונה יפקדו את בית המדרש כ"א כפי יכולתו וזמנו . אני מברך את היוזמים והעוסקים במלאכת הקודש, על הפעלת בית מדרש קהילתי שכונתי, בעיר הקודש ירושלים.