קיבלנו אשור בנייה מהערייה ! | 01-01-2016

בשעה טובה ומוצלחת, קיבלנו אישור בנייה חתום מעיריית ירושלים.
נמשיך לפעול בדרך שלנו למען בנייה של בית כנסת נעם שיח !