הודעות כסליו 5773 | 28-11-2012

שלום לכולם !

הפרוספקט על הקהילה ועל הפרוייקט הבנייה הודפס והופק. אנו מתחילים לפרסם על פרוייקט הבנייה בשכונה ובונים רשימת חברים כדי לפרסם בקרב כל אלא שירצו לקחת חלק במפעל זו.
הוועדת פירסום עובדת גם כן על הפקת חוברת ומציגה את התוכנית בנייה בפרטי פרטים כדי להציג את הפרוייקט לתורמים פוטנציאלים עבור "שם הבית כנסת" וחלקים אחרים של הבית כנסת.