הודעות ניסן 5772 | 11-04-2012

האדריכל בלזם הציג לנו את התוכניות הסופיות ואנו עוברים עליהם כדי לתת לו אישור סופי.
הזמנו גם כן הדמיות של המבנה ממבט חיצוני כדי להכין חומר פירסום  - בקרוב עם פלייר וברושור.
נפרסם בקרוב את התמונות כדי להמחיש לכלל ציבור המתפללים את גודל בפרוייקט ואת יופיו.