הזמנה לאסיפה כללית‎ | 08-11-2017

חברי ק"ק נעם שיח,
 
אנו מזמינים אתכם לאסיפת כללית שתיערך במוצ"ש חיי שרה בשעה 8 בערב בבית הכנסת.

סדר היום של האסיפה:
1.       דברי ברכה ממו"ר הרב אברהם שבת.
2.       סיכום שנתי מיו"ר הוועד, דני קדושים.
3.     הצגת דוחות כספיים לשנה 2016 למניינם מאת הגזבר, אברהם סרוסי.
4.       עדכון על הבנייה מנציג של הועד, מיכאל ביטון.
5.       קביעת תאריך לבחירות של הוועד החדש.
6.       שאלות ותשובות על כלל הנושאים הקשורים לקהילה.
 
זו ההזדמנות השנתית שלנו לפגישה מעמיקה ונדון בכל הנושאים החשובים לק"ק.
 
בברכת שבת שלום, יט מר חשוון התשע"ח,
ועד ק"ק נעם שיח.