התחלת לימוד מסילת ישרים פרשת חיי שרה התשעו | 05-11-2015

התחלת לימוד "מסילת ישרים" עם הרב דוד פרטוש שליט''א בצרפתית אחרי תפילת שחרית בשבת מפרשת חיי שרה התשע''ו.