הודעות טבת 5772 | 12-01-2012

  • האדריכל  סיים את תוכניות האמיתיות לעירייה לשם קבלת היתר בנייה - הוועדת בנייה צריכה לאשר אותם.
  • אחרי פסח יוחלט על מנהל פרוייקט ונתחיל תהליך של בחירת אנשי מקצוע