זמני שיעורים

תוכניה בית מדרש תורת שמואל

כל בוקר

 • 7h45-8h45 דף היומי הרב מנחם נוביק
 • 08h00 חברותות

כל ערב

 • 20h15-21h15 דף היומי הרב עמוץ

יום ראשון

 • 20:15-21:45 גמרה למתחילים (הרב בצלאל)
 • 20:30-21:30 הלכות (הרב אדרי)

יום שני

 • 20:30-21:30 גמרה ברכות באינגלית (הרב גולדרייך)
 • 21:00-22:00 אמונה מהר''ל (הרב כץ)

יום שלישי

 • 8h00-8h30 גמרה בקיאות הרב שבת
 • 20:30-21:30 "עין איה" - ברכות (הרב אורן)

יום רביעי

 • 8h00-8h30 גמרה בקיאות הרב שבת
 • 20:15-21:30 Cours en francais (Rav David Partouche)
 • 20:30-21:30 שיעור תנ''ך (ר\' יצחק קדושים)

יום חמישי

 • 8h00-8h30 גמרה בקיאות הרב שבת
 • 21:00-22:00 פרשת שבוע (הרב כץ)
 • 21:30-22:30 מדרש רבה (הרב בצלאל)

יום שישי

 • 8h50 הלכות ברכות הרב אדרי